Uitzenden

Uitzenden is de core business van WerkProfs Uitzendbureau B.V. waar onze hele dienstverlening omheen is gebouwd. WerkProfs helpt u bij het optimaal flexibel maken van uw organisatie. WerkProfs werft en selecteert tijdelijke werknemers die op uitzendbasis voor u gaan werken.

Om goed in te kunnen spelen op steeds snellere veranderingen in uw markt is het van belang om een flexibel personeelsbestand te hebben. Door tijdelijk personeel in te zetten kunt u sneller en efficiënter inspelen op pieken en dalen in de werkdruk. Ook kunnen uitzendkrachten ingezet worden om vast personeel te vervangen bij bijvoorbeeld ziekte of zwangerschapsverlof. Een andere reden om met een uitzendkracht te werken kan zijn dat u bijvoorbeeld eerst ervaring met iemand wilt opdoen voordat u hem of haar een contract aanbiedt.

WerkProfs kan daarbij een rol spelen door snel, goed tijdelijk personeel te leveren. Met een uitgebreid landelijk netwerk, met een ruime ervaring als uitzender en met enorme arbeidsmarktkennis zorgt Werkprofs ervoor dat u snel de juiste mensen ter beschikking heeft. Een uitgebreide voorselectie gecombineerd met referentie checks en testen vormen de basis voor een uitgebalanceerde selectie. Door een grondige instructie voordat de werkzaamheden aanvangen zijn onze uitzendkrachten gemotiveerd en weten ze precies wat er van ze verwacht wordt.